Artikelen door Miriam Bos

Pro-actief risico’s verminderen

Pro-actief risico’s verminderen met de Risico- inventarisatie en -evaluatie De vernieuwde Arbowet legt onder andere meer nadruk op het voorkomen van verzuim. Een van de hulpmiddelen hierbij is de Risisco-inventarisatie en -evaluatie. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of, en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers en hierop maatregelen nemen. Zorg […]

Nieuwe versie VCA van kracht!

Van oud naar nieuw VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Uiteraard is er een overgangsregeling van toepassing, lees hierover meer in de brief, geplubiceerd op 27 maart. Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. De nieuwe versie heeft geen gevolgen voor de VCA-examens. Mensen met een VCA-diploma krijgen er dus niet […]

Datalek: het gevolg van een beveiliginsprobleem

Datalekken Het lekken van gevoelige data, ook wel datalekken genoemd; het komt steeds vaker voor. De zo genoemde datalekken kunnen veel schade veroorzaken binnen uw organisatie. Maar wat is een datalek nu eigenlijk? We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een […]

Nieuwe versie VCA norm op 2 april 2018 verwacht!

Nieuwe versie VCA norm op 2 april 2018 verwacht De SSVV heeft in januari de nieuwe versie van de VGM Checklist Aannemers aangekondigd. “””VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu […]

PDCA-cyclus. Wat is dat nu eigenlijk?

De PDCA-cyclus? In de wereld van kwaliteit spreken we veel over de PDCA cyclus. Maar wat is dat nu eigenlijk? De PDCA-cyclus is bedacht door de Amerikaan Walter Shewhart bij Bell Telephone, in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Later is ook zijn landgenoot William Edwards Deming met de methodiek actief geweest, waardoor het […]