< Terug naar overzicht

Certificeringsgarantie, wat houdt het in?

Categorie:
Garantie

Onze certificeringsgarantie biedt de zekerheid dat de certificering in één keer wordt behaald, zonder verrassingen.

Certificeringsgarantie bij een nieuwe certificering

Certificeringsgarantie bij de fase 1 audit (vooronderzoek of documentbeoordeling)

Je mag er op rekenen dat er bij het fase 1 onderzoek er geen kritische tekortkomingen of “majors” geconstateerd worden die certificering in de weg staan. Mochten deze toch blijken, dan worden die kosteloos door ons opgelost.

Certificeringsgarantie bij de fase 2 audit (implementatiebeoordeling door interviews)

Als alle actiepunten uit de interne audit zijn opgelost garanderen wij ook voor de fase 2 geen kritische tekortkomingen of “majors”. Maar mocht er in de fase 2 beoordeling toch tekortkomingen worden gevonden die de certificering in de weg staan, dan lossen wij die ook kosteloos op.

Certificeringsgarantie bij een lopende certificering

Wij een lopende certificering mag je er op rekenen dat wij alle beheertaken op tijd en naar behoren uitvoeren. Ook mag je van ons een signalerende rol verwachten om te voorkomen dat het certificaat door het handelen van eigen medewerkers in gevaar komt. Mochten er tijdens een audit kritische tekortkomingen blijken waardoor het certificaat geschorst of ingetrokken dreigt te worden dan vallen de corrigerende maatregelen die wij moeten nemen binnen het contract en worden daarvoor geen extra kosten in rekening gebracht. Mocht het certificaat komen te vervallen dan wordt het betaalde bedrag voor het jaarlijks onderhoud gecrediteerd en teruggestort.

Voorbehoud

Een certificaat kan in gevaar komen door meerdere redenen, zoals betalingsonmacht, nalatig handelen van de directie of zelfs fraude en ernstige nalatigheid. Wanneer dit aan de orde is valt dat niet onder de garantievoorwaarden.

Ook kan een certificaat in gevaar komen door nalatig handelen van eigen medewerkers van het gecertificeerde bedrijf. In de eerste plaats heeft Budget Certificering hierin een signalerende rol, bijvoorbeeld via de interne audits. Wij zien het als onze taak om deze risico’s te signaleren en passende maatregelen te nemen. Wij kunnen echter niet voorkomen dat via bewust nalatig handelen of black-outs van medewerkers tekortkomingen kunnen ontstaan. Voor zover dat binnen het normale risico valt zullen wij dit echter zonder meerkosten helpen herstellen.

 

Heeft u nog vragen? Wij staan voor u klaar!
Neem contact op >
FAQ feedback
Bezig met versturen
< Terug naar overzicht