< Terug naar overzicht

Hoe hoog zijn de certificeringskosten?

Categorie:
Certificering

De hoogte van de certificeringskosten zijn afhankelijk van norm, bedrijfsgrootte, complexiteit en de tarieven van de gekozen CI

Een bedrijfscertificering wordt altijd uitgevoerd door een onafhankelijke certificerende instantie (CI). Je bepaalt zelf door welke instantie je dit laat doen. Budget Certificering helpt hierbij. Samen kiezen wij de passende certificerende instantie én ondersteunen wij bij het opvragen van offertes en het plannen van de certificering. De certificeringskosten zijn niet inbegrepen in de pakketprijzen van Budget Certificering.

De certificeringskosten zijn van diverse factoren afhankelijk. Wij hebben hieronder een paar voorbeelden opgenomen. Deze kosten zijn indicatief, er kunnen dus geen rechten aan ontleend worden. De bedragen die staan vermeld zijn gemiddelden per jaar en gebaseerd op organisaties met maximaal 20 medewerkers, één locatie en een lage tot normale complexiteit. De tarieven zijn exclusief BTW. De bedragen kunnen die per CI kunnen afwijken.

JaarKosten ISO9001 certificeringKosten ISO27001 certificeringKosten HKZ certificeringKosten VCA* certificeringKosten VCA** certificering
1€ 3.500€ 4.500€ 3.500€ 2.500€ 4.000
2€ 1.500€ 2.500€ 1.500€ 2.000€ 2.500
3€ 1.500€ 2.500€ 1.500€ 2.000€ 2.500

Wat bepaalt de certificeringskosten?

De certificeringskosten worden in grote lijnen bepaald door:

  1. De keuze van de CI: iedere CI hanteert eigen tarieven en voorwaarden.
  2. De gekozen norm: de ene norm is lastiger te certificeren dan de andere, daarom zijn er verschillen in tijdsbesteding en dus ook in certificeringskosten.
  3. De grootte en complexiteit van het bedrijf: een klein bedrijf is gemakkelijker te certificeren dan een groot bedrijf met meerdere locaties. Ook hier geldt: hoe meer audittijd nodig is, hoe duurder de certificering.

Keuze van de CI

Waar moet je op letten bij de keuze van een CI?

  1. Dagtarief: de dagtarieven kunnen variëren van € 900 – € 1400 per auditdag.
  2. Reiskosten: sommige certificerende instanties nemen de reiskosten mee in het dagtarief, anderen berekenen dit apart
  3. Meerkosten bij afwijkingen: is er een afwijking of tekortkoming geconstateerd bij een audit dan kost dit extra audittijd. De ene CI doet hier niet moeilijk over en berekent niets extra’s, terwijl andere CI’s hiervoor extra tijd doorberekenen.
  4. Administratie en registratiekosten: vrijwel alle CI’s brengen normregistratiekosten in rekening, dat zijn ze vaak verplicht. Sommigen berekenen daarbovenop ook nog eens eigen administratiekosten.
  5. Vaste of variabele kosten: sommige CI rekenen vaste jaarkosten en brengen die in 1 of 2 termijnen in rekening, ongeacht de audittijd. Anderen brengen de werkelijk bestede tijd in rekening en factureren na de certificeringsaudit.

Wil je meer weten over onze ervaringen met CI’s? Neem dan contact op, wij informeren je graag.

De gekozen norm

Ook de norm is bepalend voor de hoogte van de certificeringskosten. Bij de meeste normen kan de certificering door één persoon worden gedaan en bestaat de audit uit een documentcontrole en interviews op de werkplek. Bij normen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu wordt ook vrijwel altijd een (project)locatie bezocht. Er zijn echter ook normen die door 2 auditoren afgenomen moeten worden, een voorbeeld daarvan is de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder).

Bedrijfsgrootte en complexiteit

Bij geaccrediteerde normen worden er vaste auditdagentabellen gebruikt. Dit betekent dat alle CI’s bij gelijke omstandigheden dezelfde tijdsbesteding gebruiken. Het aantal dagen is per norm afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de organisatie. Waar moet je dan aan denken? De normtabel geeft de volgende richtlijnen:

Aantal medewerkersAuditdagen initiële audit
(afhankelijk van complexiteit)
1-51,5 – 3,0
6-102,0 – 3,5
11-152,5 – 4,5
16-253,0 – 5,5
26-454,0 – 7,0
Heeft u nog vragen? Wij staan voor u klaar!
Neem contact op >
FAQ feedback
Bezig met versturen
< Terug naar overzicht