Nieuws

Even sparren met een adviseur

We krijgen regelmatig vragen over de inhoud van certificeringsnormen. Iedere situatie is uniek en kent z’n eigen specifieke uitdagingen. Daarom is het belangrijk om de verwachtingen vooraf duidelijk door te spreken. Dat kan via videobellen met onze adviseurs. Een...

Vanaf 16 maart 2020 óók online support

Budgetcertificering conformeert zich aan de overheidsmaatregelen i.v.m. coronavirus. Maar wij gaan nog een stapje verder. Vanaf 16 maart 2020 vinden ondersteuningsbezoeken ook remote plaats. Dit geldt ook voor de certificeringsaudit. Certificerende instanties blijven certificeringsaudits uitvoeren, maar doen dat via...

Pro-actief risico’s verminderen

Pro-actief risico’s verminderen met de Risico- inventarisatie en -evaluatie De vernieuwde Arbowet legt onder andere meer nadruk op het voorkomen van verzuim. Een van de hulpmiddelen hierbij is de Risisco-inventarisatie en -evaluatie. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of,...

Nieuwe versie VCA van kracht!

Van oud naar nieuw VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie, 2008/5.1. Uiteraard is er een overgangsregeling van toepassing, lees hierover meer in de brief, geplubiceerd op 27 maart. Alle VCA-gecertificeerde bedrijven krijgen uiteindelijk met de nieuwe versie te maken. De...

Datalek: het gevolg van een beveiliginsprobleem

Datalekken Het lekken van gevoelige data, ook wel datalekken genoemd; het komt steeds vaker voor. De zo genoemde datalekken kunnen veel schade veroorzaken binnen uw organisatie. Maar wat is een datalek nu eigenlijk? We spreken van een datalek als...

Nieuwe versie VCA norm op 2 april 2018 verwacht!

Nieuwe versie VCA norm op 2 april 2018 verwacht De SSVV heeft in januari de nieuwe versie van de VGM Checklist Aannemers aangekondigd. “””VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en...

PDCA-cyclus. Wat is dat nu eigenlijk?

De PDCA-cyclus? In de wereld van kwaliteit spreken we veel over de PDCA cyclus. Maar wat is dat nu eigenlijk? De PDCA-cyclus is bedacht door de Amerikaan Walter Shewhart bij Bell Telephone, in de dertiger jaren van de vorige...

Nieuwe VCA norm van kracht!

De nieuwe VCA norm is van kracht! De Raad voor Accreditatie (RvA, de toezichthouder op het VCA-systeem), heeft de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 geaccepteerd. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en...

ISO 9001:2015 gecertificeerd: MundoZorg

ISO 9001:2015 gecertificeerd MundoZor is 9001:2015 gecertificeerd. Op 8 november 2017 heeft MundoZorg in Nijmegen de audit met succes afgerond. Sandra van Persie (office manager MundoZorg): “Vol trots mag ik vertellen dat Mundozorg ook gecertificeerd is! Vivian Blansjaar dank voor jouw begeleiding,...

Tugra Zorg en Welzijn succesvol HKZ gecertificeerd

Op 1 mei 2017 heeft Tugra Zorg en Welzijn succesvol de HKZ certificeringsaudit door DEKRA afgelegd. Geen enkele tekortkoming! Een prestatie van formaat. Op 16 mei had Fadime Kumas van Tugra ook al het certificaat ontvangen. Zo snel kan...

Pneumix ISO 9001:2015 gecertificeerd

In het kader van klanttevredenheid: Kasper bedankt voor je deskundigheid, hulp en adviezen in het traject naar certificering voor ISO 9001:2015! R. van der Maden, operations director Pneumix BV Zo horen wij het graag. De praktische, maar deskundige, aanpak...