BRL Groenkeur Groenverzorging

Wat houdt BRL Groenkeur Groenvoorzieningen in?

BRL Groenkeur Groenvoorzieningen is een keurmerk voor het ontwerpen, aanleggen, inrichten en onderhouden van groenvoorzieningen in openbare en semi-openbare terreinen. Er zijn ook Groenkeur normen voor o.a. Boomverzorging en Dag- en Gevelbegroening.

Groenkeur is gebaseerd op ISO 9001:2015, aangevuld met speciale eisen voor Groenvoorziening. Een Groenkeur certificering levert daardoor ook een ISO 9001:2015 certificering op. Vanaf 2016 vindt de certificering plaats door geplande en ongeplande audits.

De Groenkeur normen zijn verkrijgbaar bij Stichting Groenkeur.

Voor wie is Groenkeur Groenvoorziening bedoeld?

Groenkeur Groenvoorziening is bedoeld voor bedrijven in de groenvoorziening die onder eigen naam werkzaamheden willen verrichten in de (semi) openbare ruimte. Deze (overheids)opdrachten worden vaak via aanbestedingen gegund, waarbij Groenkeur en/of ISO 9001 een eis is. Voor bedrijven in de groenvoorziening is de norm ook bij uitstek geschikt om structuur te brengen in de organisatie en het realiseren van kwaliteitsverbetering.

Een Groenkeur Groenvoorziening certificering wordt vrijwel altijd gecombineerd met VCA*.

Hoe kunnen wij u helpen met Groenkeur Groenvoorzieningen?

Voor de Groenkeur certificering heeft u keuze uit standaardpakketten of een maatwerkoplossing.

Waar u ook voor kiest, u mag altijd van ons verwachten dat wij u de juiste documenten aanreiken, actief ondersteunen met het invullen ervan en persoonlijk betrokken zijn bij de certificering zodat alle acties op tijd worden uitgevoerd. Dat doen wij zowel voor de certificering als erna, zodat u ook gecertificeerd blijft.

Wilt u de mogelijkheden voor uw bedrijf weten, dan maken wij graag een afspraak met u.

Meer te weten komen over dit product?
Neem contact met ons op:
Neem contact op