BRL SIKB 2100 – Mechanisch Boren

Wat houdt BRL SIKB 2100 (Mechanisch Boren) in?

BRL SIKB 2100 heeft tot doel de proceseisen aan het te certificeren boorbedrijf en certificatie-instelling voor het procescertificaat ‘Mechanisch boren’ vast te leggen. Deze beoordelingsrichtlijn en het daarbij horende protocol 2101, ‘Mechanisch boren’ vormen samen het certificatieschema ‘Mechanisch boren’. Dit certificatieschema bevat alle relevante eisen die de grondslag vormen voor de afgifte en instandhouding van een procescertificaat voor het uitvoeren van mechanische boringen. Zoals eisen aan de deskundigheid van borend personeel, proceseisen, eisen aan (meet)middelen en apparatuur.

Een BRL SIKB 2100 gecertificeerd bedrijf moet ook ISO 9001 en VCA gecertificeerd zijn.

Voor wie is BRL SIKB 2100 bedoeld?

BRL SIKB 2100 is bedoeld voor bedrijven die mechanische boringen uitvoeren ten behoeve van onder meer bodemgebonden energiecentrales (warrmtepompen) en waterwinning.

Bedrijven met een BRL SIKB 2100 certificering zijn op te delen in gespecialiseerde boorbedrijven, bedrijven die zich richten op duurzame energie (in combinatie met de BRL SIKB 11000 en BRL 6000 deel 21) en bedrijven die zich op watermanagement richten.

Hoe kunnen wij u helpen met BRL SIKB 2100?

Wij kunnen u helpen bij het opzetten van een kwaliteitshandboek volgens de BRL SIKB 2100 of de integratie hiervan in uw bestaande handboek. Hierbij zijn ook meteen de eisen van ISO 9001 en VCA inbegrepen. Ook kunnen wij (samen met u) een proefaudit uitvoeren en u begeleiden tijdens de certificering.

Vos Advies BV heeft al meerdere bedrijven begeleid bij certificering op het gebied van mechanisch boren en onderhoudt regelmatig contact met stakeholders zoals toezichthouders, certificerende instanties en ketenpartners.

Wilt u meer weten? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u in een persoonlijk gesprek.

Meer te weten komen over dit product?
Neem contact met ons op:
Neem contact op