HKZ VV&T

Wat houdt HKZ VV&T 2015 in?

HKZ Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (2015) is een kwaliteitsnorm voor zorgorganisaties in de VVT sector.

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2009. ISO 9001:2015 maakt integraal onderdeel uit van de HKZ normen, hierdoor wordt bij de HKZ-certificering ook direct aan de ISO 9001 eisen voldaan.

Meer informatie over deze HKZ norm vindt u op de website van HKZ.

Voor kleine instellingen adviseren wij HKZ Kleine Organisaties.

Voor wie is HKZ VV&T 2015 bedoeld?

Deze HKZ-norm is van toepassing op verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties, met als specialisatie een of meer van de volgende functies en (zorg)diensten:

  1. huishoudelijke zorg (geïndiceerde huishoudelijke zorg, het gaat hierbij om zorg aan kwetsbare groepen);
  2. persoonlijke verzorging;
  3. verpleging;
  4. begeleiding;
  5. verblijf (tijdelijk of permanent);
  6. behandeling.

(bron: HKZ)

Hoe kunnen wij u helpen met HKZ VV&T 2015?

Wij kunnen u helpen met een nulmeting en het opstellen van een plan van aanpak voor het opzetten, implementeren en certificeren van uw HKZ kwaliteitsysteem.

Bij het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem krijgt u maatwerkbegeleiding door middel van hulpdocumenten, training, audits en advies. Ook kunnen wij u ondersteunen bij de interne audits en de directiebeoordeling.

Tenslotte adviseren wij graag bij de selectie van de certificerende instelling en het organiseren van de externe audits.

Meer te weten komen over dit product?
Neem contact met ons op:
Neem contact op