HKZ WMD

Wat houdt HKZ WMD in?

HKZ Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (2009) bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening
  2. Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang
  3. Sociaal Cultureel Werk/ Welzijn Ouderen
  4. Peuterspeelzalen

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2009. ISO 9001:2008 maakt integraal onderdeel uit van de HKZ normen, hierdoor wordt bij de HKZ-certificering ook direct aan de ISO 9001 eisen voldaan.

Meer informatie over deze HKZ norm vindt u op de website van HKZ.

Voor MWD zorgorganisaties tot 10 medewerkers adviseren wij HKZ Kleine Organisaties.

Voor wie is HKZ MWD bedoeld?

HKZ MWD heeft betrekking op organisaties, die jeugdzorg aanbieden. Mogelijke vormen van hulp zijn woonverblijf, ambulante jeugdhulp, verblijf in pleegzorg en gezinshuizen. Jeugd GGZ en jeugd-LVG vallen hier ook onder.

De norm is ook van toepassing op Jeugd GGZ en jeugd-LVG, indien deze zorg onderdeel is van het aanbod van een jeugdzorgaanbieder. Jeugd-GGZ, dat aangeboden wordt door een GGZ-instelling, valt onder de reikwijdte van de HKZ-norm Geestelijke Gezondheidszorg. Op jeugd-LVG die wordt aangeboden door een gehandicaptenzorginstelling is de HKZ-norm Gehandicaptenzorg van toepassing. (bron: HKZ)

Hoe kunnen wij u helpen met HKZ MWD?

Wij kunnen u helpen met een inventarisatie (nulmeting) en het opstellen van een plan van aanpak voor het opzetten, implementeren en certificeren van uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Bij het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem krijgt u maatwerkbegeleiding door middel van hulpdocumenten, training, audits en advies. Hierbij kunt u voor ons online kwaliteitsmanagementsysteem kiezen.

In de implementatie fase ondersteunen wij bij de interne audits en de directiebeoordeling.

Tenslotte adviseren wij bij de selectie van de certificerende instelling en het organiseren van de externe audits.

Meer te weten komen over dit product?
Neem contact met ons op:
Neem contact op