ISO 26000 – MVO Management

Wat houdt ISO 26000:2010 in?

ISO 26000:2010 is de internationale norm voor een maatschappelijk verantwoord ondernemen. ISO 26000 biedt richtlijnen die toegepast kunnen worden bij het opstellen en invoeren van een effectief MVO-beleid.

ISO 26001 is niet certificeerbaar, maar u kunt uw MVO prestaties wil inzichtelijk maken met de Zelfverklaring ISO 26000. Hiermee laat u zien hoe u MVO heeft geïmplementeerd in uw bedrijf. Deze handleiding van NEN helpt u op weg. Vervolgens kunt u uw zelfverklaring plaatsen op het publicatieplatform van NEN.

ISO 26000:2010 is te bestellen bij NEN.

Voor wie is ISO 26000: 2010 bedoeld?

ISO 26000 is bedoeld voor organisaties die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleidsmatig willen integreren in de bedrijfsvoering. Het is daarmee geschikt voor ieder bedrijf of organisatie die met MVO aan de slag wil. Hierbij maken bedrijfsgrootte, branche en sector niet uit.

De norm is bedoeld om organisaties te stimuleren verder te gaan dan hun wettelijke verplichting, met als uitgangspunt dat de wet een fundamentele plicht is van elke organisatie en een essentieel onderdeel van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.  Bij het toepassen van deze norm moet net als bij de nieuwe ISO normen (HLS) rekening gehouden worden met in-/externe issues, stakeholdersbelangen en wetgeving.

Hoe kunnen wij u helpen met ISO 26000:2010?

Wij kunnen u begeleiden met de interpretatie van de ISO 26000 norm en het opstellen van een Zelfverklaring ISO 26000.

Dit doen wij door middel van hulpmiddelen waarmee u op een praktische wijze stakeholdersbelangen kunt afwegen, (inter)nationale wetgeving en gedragseisen kunt inventariseren en de hieruit voorvloeiende risico’s, kansen en maatregelen effectief kunt implementeren. Naast hulpmiddelen bieden wij ook de deskundige inzet van onze vakspecialisten (juridisch, veiligheid, milieu, organisatorisch).

Wij maken graag een afspraak om dit met u te bespreken.

Meer te weten komen over dit product?
Neem contact met ons op:
Neem contact op