Veiligheidsladder

Wat houdt de veiligheidsladder in?

De veiligheidsladder wordt ook wel Safety Culture Ladder genoemd. Dit is een certificatieschema om het bewust handelen en het veiligheidsbewustzijn in bedrijven te beoordelen, meten en of continu te verbeteren.

Deze methode geeft inzicht in de mate van bewust en veilig werken. De certificering kent vijf treden. Elke trede geeft een ontwikkelingsfase aan waarin het desbetreffende bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. Het is de bedoeling bedrijven uiteindelijk naar trede 5: vooruitstrevend klimmen.

Trede 1: Pathologisch

Het bewustzijn binnen het bedrijf is laag. Investeringen in veiligheid en veiligheidsgedrag zijn bijna niet aanwezig. Zolang men zich aan de regels houdt en niemand wordt gepakt.

Trede 2: Reactief

Verandering vindt plaats, nadat zich een probleem of fout heeft voorgedaan. De reactie is gebaseerd op patronen, bijvoorbeeld een slachtofferrol. Wanneer er een ongeval is, wordt er aan veiligheid gedaan. Pretentie is niet aan de orde.

Trede 3: Calculatief

Het bedrijf heeft de veiligheidsregels bepaald die zij belangrijk vindt. Handelingen worden gedaan uit eigen belang en de betrokkenheid bij veiligheid ligt voornamelijk bij het hogere management. Door middel van systemen is het gevaar beheersbaar.

Trede 4: Proactief

Veiligheid heeft een hoge prioriteit. Investeringen vinden continu plaats en de medewerkers worden gestimuleerd elkaar aan te spreken op hun gedrag.

Trede 5: Vooruitstrevend

Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en een vast onderdeel van reflectie en evaluatie.

Voor wie is de Veiligheidsladder bedoeld?

Ongevallen gebeuren vaak door een gebrekkig veiligheidsbewustzijn. De veiligheidsladder creëert bewustzijn dat nodig is op het gebied van veiligheid. Om zo ongevallen te voorkomen. Echter, de ladder laat ieder bedrijf zich bewuster worden van het belang van veilig werken. Het helpt technische- en organisatorische maatregelen nemen, met als doel zo veilig en gezond mogelijk te kunnen werken binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld het voorkomen van bedrijfsongevallen zijn of het aanpakken van onveilig gedrag van een collega.

Waarom is veiligheidsladder belangrijk voor de organisatie?

De Safety Culture Ladder is bedoeld om bedrijven te stimuleren om veiliger te werken. Tijdens de certificering wordt specifiek gekeken naar gedrag en de bedrijfscultuur. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Hoe zorgt u dat werknemers veilig werken?
  • Hoe verhoogt u de arbeidsveiligheid?
  • Hoe verlaagt u de kans op ongelukken?

Bij sommige opdrachtgevers biedt het gebruik van de veiligheidsladder zelfs een voordeel. Door aan te kunnen tonen dat u als bedrijf geeft om veiligheid met een certificaat, is er meer onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrenten. Echter, tegenwoordig ontkomt een bedrijf er bijna niet meer aan. Veel opdrachtgevers geven als vereiste het gebruik van de veiligheidsladder. Vanaf 2021 geldt dit voor alle organisaties die in de bouwsector werkzaam zijn.

Hoe helpen wij bij het Certificeren?

Veiligheidsdeskundigen van Vos Advies begeleiden bij het certificeringsproces voor de veiligheidsladder. Wij maken graag een persoonlijke afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Meer te weten komen over dit product?
Neem contact met ons op:
Neem contact op