WEEELABEX – Recycling

Wat houdt WEEELABEX in?

WEEELABEX is de wettelijk verplichte kwaliteitsnorm voor het be- en verwerken van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. WEEELABEX staat voor Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence. De norm geeft invulling aan de Europese richtlijn 2002/96/EC en is sinds 1 juli 2015 wettelijk verplicht. WEEELABEX is het best te vergelijken met een samenvoeging van ISO 9001ISO 14001 en VCA, gericht op het verwerken van elektronische componenten.

Voor wie is WEEELABEX bedoeld?

WEEELABEX is bedoeld voor verwerkers van elektrische en elektronische apparatuur. Voorbeelden van elektronische apparatuur zijn: witgoed, bruingoed, computers, beeldschermen, LCD schermen, kleine huishoudelijke apparatuur etc.  De beoordelingscriteria vindt u hier. Verwerkers van elektrische en elektronische apparatuur moeten vanaf 1 juli 2015 gecertificeerd zijn op basis van WEEELABEX. De vereniging NVMP biedt financiële steun bij WEEELABEX-certificering. Voor nadere informatie: weeelabex

Hoe kunnen wij u helpen met WEEELABEX?

Een WEEELABEX certificering stelt veel eisen aan de bedrijfsvoeren. Wij begeleiden u met het vertalen van deze eisen naar uw bedrijfsvoering. Dat door middel van een nulmeting, projectmatige ondersteuning of de inzet van een tijdelijke medewerker. Onze adviseurs hebben al meerdere bedrijven begeleid bij de WEEELABEX certificering en door onze samenwerking met o.a. DEKRA, KIWA en TÜV beschikken wij altijd over actuele kennis.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen, dan maken wij graag een vrijblijvende afspraak bij u op locatie.

Meer te weten komen over dit product?
Neem contact met ons op:
Neem contact op