Pro-actief risico’s verminderen

Pro-actief risico’s verminderen met de Risico- inventarisatie en -evaluatie

De vernieuwde Arbowet legt onder andere meer nadruk op het voorkomen van verzuim. Een van de hulpmiddelen hierbij is de Risisco-inventarisatie en -evaluatie. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of, en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers en hierop maatregelen nemen. Zorg voor een actuele RI&E en verminder zo pro-actief de risico’s binnen uw bedrijf!

Besparen op bedrijfskosten

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met inzicht in de risico’s. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken. Dit leidt tot minder verzuim, efficiënter werken en gemotiveerde werknemers. Het is een onmisbaar instrument om uw werknemers gezond, veilig en met plezier aan het werk te houden. En zodoende ook flink te besparen op uw bedrijfskosten.

Aan de slag met een actuele RI&E

De RI&E bestaat in feite uit twee delen:

  1. Een lijst met alle (veiligheids- en gezondheids)risico’s in het bedrijf in volgorde van ernst;
  2. Een Plan van Aanpak waarin staat beschreven welke maatregelen het bedrijf neemt om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Het Plan van aanpak kunt u zien als praktische ‘to do list’. Bij elk verbeterpunt staat hoe, wanneer en door wie het wordt aangepakt en wat de kosten zijn. Elk punt kunt u zelf aanpakken, of met ondersteuning van een specialist zoals een ergonoom, een arbeidshygiënist of veiligheidskundige.

In de Arbowet staat niet hoe vaak u een RI&E moet uitvoeren. Het gaat erom dat de RI&E altijd actueel is. Is er sprake van ingrijpende wijzigingen aan werkmethoden, werkomstandigheden of gebruikte techniek, dan is dat een goed moment om opnieuw de risico’s in kaart te brengen via een RI&E.

Verplichte toetsing?

De wet verplicht in de meeste gevallen dat een gecertificeerde arbodienst uw RI&E toetst. Dit gebeurt door middel van een bedrijfsbezoek. Bedrijven onder de 25 werknemers die van een erkend RI&E-instrument gebruik maken, hoeven de RI&E niet te laten toetsen. Deze erkende instrumenten zijn in de meeste gevallen ontwikkeld door brancheorganisaties. De risico’s die hierin aan bod komen, zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de betreffende branche. Op www.rie.nl staat welke erkende RI&E-instrumenten er zijn. Is er geen branche-RI&E, dan kunt u het algemene MKB RI&E-instrument gebruiken.

Bron: ArboNed