Visie op certificering

Onze visie op certificering voor u toegelicht

Laten wij vooropstellen dat certificering vaak begint als eis van een klant, aanbesteding of wet- en regelgeving. Certificering wordt dan gezien als een “moetje”. Op het moment dat wij benaderd worden voor de begeleiding van een certificeringstraject zien wij het als onze verantwoordelijkheid om de certificeringseisen zó te vertalen dat de organisatie er baat bij heeft. Wij zien dan ook in bijna alle gevallen dat de enthousiasme voor de certificering gedurende het certificeringstraject steeds meer toeneemt. Klanten vertellen vaak na enkele jaren dat niet meer zonder een gecertificeerd managementsysteem zouden willen.

Certificering opent voor organisaties vaak deuren naar nieuwe klanten en markten. Maar met de aanpak van Budget Certificering zorg je er voor dat certificering ook bijdraagt aan een betere bedrijfsvoering!

Certificering stimuleert risicogericht denken en doen

In onze visie begint aandacht voor certificering van kwaliteit, veiligheid of milieu bij het bewustzijn van de medewerkers. De directie heeft hierin een belangrijke stimulerende en ondersteunende rol. Om dit te bereiken moet een managementsysteem geen onzin bevatten. Door risicogericht denken scheiden wij hoofd- en bijzaken én ontstaat er een managementsysteem met nuttige maatregelen. We gaan dus niet beschrijven hoe de kantoor artikelen worden besteld, maar zorgen er wel voor dat medewerkers weten wanneer ze aan de bel moeten trekken. Want als er iets mis gaat wil je achteraf niet horen “tja, ik vond het zelf ook al een beetje vreemd”.

Certificering helpt bij stapsgewijs verbeteren

Hoofd- en bijzaken onderscheiden betekent keuzes maken. Wij helpen daarbij. Wat belangrijk is heeft prioriteit en wat minder belangrijk is kan even wachten. Niet alle verbeterpunten hoeven voor de eerste certificeringsaudit gerealiseerd te worden. Het beleid, de doelstellingen en de actieplannen hebben bij ons dan ook vaak betrekking op een periode van 3 jaren. Zo hoeft de directie niet ieder jaar tijdens de directiebeoordeling een nieuw jaarplan te bedenken en wordt er stapsgewijs gewerkt aan groei. Bij certificering gaat het erom dat u “in control” bent en de verantwoordelijkheid neemt voor de juiste acties. En daar helpen wij bij.

Certificering is hulpmiddel voor wettelijke verplichtingen

Een gecertificeerd managementsysteem helpt mee om aantoonbaar de relevante wetgeving toe te passen. De adviseurs van Budget Certificering besteden nadrukkelijk aandacht aan deze verplichtingen zodat uw certificering ook het vertrouwen biedt dat de wet- en regelgeving worden nageleefd op een manier die bij uw bedrijf past. Voorbeelden van wetgeving die wij standaard meenemen zijn bijvoorbeeld de Arbowet, Omgevingswet (activiteitenbesluit), Wet meldplicht datalekken en branchespecifieke normen.